Jak przebiegają szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa danych sprawuje pieczę nad przetwarzaniem informacji o osobach fizycznych – instytucja ta została powołana do istnienia w 1997 roku na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jakie kwalifikacje należy posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Dla kogo stworzono specjalistyczne warsztaty ABI?

Szkolenia ABI – przetwarzanie danych osobowych

Informacje o osobach fizycznych powinny być wyjątkowo chronione, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy każdy ma dostęp do internetu. Właśnie dlatego powołano instytucję administratora bezpieczeństwa informacji, którym może być wyłącznie osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji powinien spełniać następujące kryteria: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być pozbawionym praw publicznych, posiadać kwalifikacje dotyczące ochrony danych. Dodatkowo kandydat musi dostarczyć zaświadczenie o niekaralności. Według przepisów wyznaczenie ABI nie jest obligatoryjne.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje stosowanie przepisów związanych z ochroną danych osobowych. ABI prowadzi też specjalny wykaz danych. Osoby chcące zdobyć uprawnienia do pełnienia obowiązków ABI mogą wziąć udział w specjalistycznym kursie. W czasie kursu słuchacze poznają podstawowe terminy, takie jak dane osobowe, administrator danych osobowych (ADO), administrator systemów informatycznych (ASI), uzyskują aktualną wiedzę o przepisach prawnych związanych z ochroną danych, uczą się rozwiązywania problemów, jak również dowiadują się jak rejestrować dane. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte uprawnienia, jak również dostęp do materiałów edukacyjnych i szablonów dokumentacji.