Separacje i rozwody – o roli kancelarii prawnej

Jednym z najistotniejszych zakresów działalności Kancelarii Radców Prawnych Gryniewicz-Marzec sp.k. jest prawo rodzinne Najczęstsze sprawy z jakimi pojawiają się w kancelarii nasi Klienci to sprawy o rozwód oraz alimenty, aczkolwiek mamy ogromne doświadczenie również w prowadzeniu spraw dotyczących uregulowania kontaktów, macierzyństwa i ojcostwa czy władzy rodzicielskiej.

Separacje, rozwody, alimenty – sprawy z zakresu prawa rodzinnego

Prawo rodzinne to wyjątkowy obszar prawa, gdyż prowadzenie spraw z tej dziedziny wymaga od mecenasa nie tylko biegłości w aktach prawnych, ale przede wszystkim odpowiedniej postawy w stosunku do Klienta, który powierza w nasze ręce swoje najbardziej osobiste sprawy. Prowadząc sprawy rodzinne jesteśmy nastawieni na bieżący kontakt z Klientem i prowadzenie go przez każdy etap sprawy w bezbolesny dla niego sposób. Dążymy do dopasowania się do oczekiwań Klientów przede wszystkim w zakresie ich czynnego udziału w całej sprawie.

Prawo rodzinne – metoda działania prawnika

Prowadzenie spraw rodzinnych zaczyna się dla nas od pierwszego kontaktu z Klientem w formie spotkania twarzą w twarz lub rozmowy telefonicznej bądź na Skype’ie. Staramy się wówczas zgromadzić maksymalną ilość informacji dotyczących sprawy oraz poznać osobę, na rzecz której będziemy działać przez najbliższe miesiące. Następne fazy naszej pracy to sporządzanie pism procesowych, występowanie w imieniu Klientów przed sądem oraz innymi podmiotami, jak np. mediatorzy. W toku prowadzenia każdej sprawy staramy się znaleźć sposób na jej ugodowe zakończenie. Takie podejście wynika z faktu, iż wiele sytuacji spornych ma swoje źródło w ogromnych emocjach, a pełnomocnik, pozostający osobą bezstronną, nie jest nimi obarczony i ocenia sprawę jedynie pod kątem prawnym.