Ściana fundamentowa – nie zapominajmy o hydroizolacji

Każdy budynek składa się z paru typów ścian. Do tych o wielkim znaczeniu z całą pewnością zaliczana jest ściana fundamentowa, która bardzo często nazywana jest zwyczajowo fundamentem. Fundament to podwalina obiektu budowlanego. To on przejmuje pojawiające się obciążenia, po czym przenosi je na grunt. W efekcie całość konstrukcji nieruchomości cechuje się stabilnością. Zadaniem ściany fundamentowej jest w związku z tym powiązanie w sposób możliwie najstabilniejszy konstrukcji domu z gruntem. Łatwo więc domyśleć się, że ściana tego rodzaju musi zostać właściwie wykonana.

Ściana fundamentowa – dobre metody hydroizolacji

Aby ściana fundamentowa odznaczała się trwałością i odpowiednio wypełniała swoją rolę, musi zostać solidnie osłaniana przed wpływem wilgoci. Trzeba wiedzieć, że wielu architektów, inwestorów, a nawet wykonawców robót budowlanych nie ma wystarczającej wiedzy, która pozwala na dopasowanie właściwego sposobu hydroizolacji. Stosowanie nieodpowiednich substancji hydroizolacyjnych bądź niewłaściwie dopasowany materiał budulcowy powodują, że ściana fundamentowa może nie być odporna na działanie wody. A wówczas pojawić mogą się duże problemy.

Ściana fundamentowa – dobry materiał oraz zasady pracy

Beton jest Świetnym materiałem do postawienia ściany fundamentowej. Sprawdzi się on głównie tam, gdzie poziom wód gruntowych jest dość wysoki. Na materiale tego rodzaju bez trudu wykonuje się naprawdę dobrze działającą hydroizolację. Powinno się jednak pamiętać, że jeżeli w ścianie wykonano łączenie fug, to punkty te muszą zostać zabezpieczone w odpowiedni sposób. Wszystko dlatego, że punkty te są słabe i to na ogół właśnie przez nie przenika woda gruntowa, prowadząc do uszkodzenia ściany. Dość słabym materiałem, z którego wykonuje się ściany fundamentowe jest z kolei czerwona cegła. Ten rodzaj materiału woda penetruje bez trudu. Co więcej, wilgoć pnie się w górę ściany, wywołując takie defekty, jak puchnięcie, aż wreszcie odpadanie tynku. Do tego dodać należy psujące dobry wygląd ściany zacieki. Dlatego realizację hydroizolacji ściany fundamentowej najlepiej jest powierzyć doświadczonej firmie.