Co zrobić, jeśli kontrahent nie płaci? O automatycznej windykacji

Windykacja faktur. Czytaj więcej na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Jest mnóstwo różnych powodów, dlaczego klienci nie płacą na czas za wykonaną usługę. Problem z przeterminowanymi należnościami mają zarówno właściciele firm, którzy oferują usługi B2B, jak również przedsiębiorstwa z profilem działalności kierowanym do odbiorców indywidualnych.

Windykacja polubowna – systematyczne monitowanie nieterminowego kontrahenta

Przedsiębiorca może dochodzić swojej własności poprzez windykację długu. Choć termin ten wielu osobom niedobrze się kojarzy, po prawdzie oznacza to postępowanie w ramach którego podejmuje się względem dłużnika szereg działań zgodne z aktualnymi normami prawnymi. Działania te zmierzają do ściągnięcia zaległości. To tzw. windykacja polubowna, innymi słowy cykliczne monitowanie nieterminowego kontrahenta i przypominanie o wymogu przelania opłaty. Kiedy ta strategia windykacji nie zadziała, dalszą opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli przedsiębiorstwo świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i miesiąc w miesiąc wysyła porównywalną ilość faktur i paragonów, ryzyko, że jakaś część opłat nie będzie przelana w określonym czasie wyraźnie wzrasta. W uporządkowaniu całej procedury związanego z księgowaniem przelewów pomoże robot Flobo, służący do automatycznej obsługi należności, który dysponuje także modułem automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – informacje o terminie opłat z aplikacji

Aplikacja Flobo nie tylko kontroluje, czy na konto wpłynęła płatność od klienta, ale w razie potwierdzenia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona proces upominania o konieczności opłacenia faktury. Przedsiębiorca korzystający z tego narzędzia może skonfigurować indywidualne harmonogramy działań podejmowanych w stosunku do opieszałych klientów, określając m.in. odstęp czasu między poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Przypomnienie o przybliżającym się terminie przelewu za fakturę delegowana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu lub którzy nie opłacili faktury w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli upomnienia nie przyniosą skutków, kolejnymi krokami automatycznej windykacji należności podejmowanymi przez Flobo jest wystawienie noty księgowej o równowartości 40 EUR, a później zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na końcu, jeśli wspomniane wyżej kroki okażą się bezskuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej obsługi należności oraz windykacji oszczędza liczne godziny przeznaczane na nadzorowanie przychodzących należności, a po pewnym okresie przynosi też zauważalną poprawę terminowości u płatników.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]