Czym jest faktura proforma?

Co oznacza faktura proforma. Więcej szczegółów na https://ihpweb.pl/co-to-jest-faktura-proforma/.

Każdy kto prowadzi swoje przedsiębiorstwo, ale też i większość osób dokonujących zakupów w sieci, miał kontakt przynajmniej raz z fakturą proforma. Nie wszyscy natomiast wiedzą, czym faktycznie jest ten dokument i czym odróżnia się on od normalnej faktury.

Co to jest faktura proforma?

Po łacinie pro forma znaczy „tymczasowo”, więc często można spotkać się z tłumaczeniem, że faktura proforma to tymczasowy rachunek sprzedaży. I faktycznie, taka faktura nie jest dokumentem księgowym, w związku z tym nie ujmuje się jej w księdze przychodów i rozchodów lub w ewidencji księgowej. Warto jednakże zachować ją np.dla celów informacyjnych.

Faktura proforma winna być traktowana wobec tego jako dowód handlowy, będący rodzajem przedłożenia pewnej oferty. Nie jest potwierdzeniem zakupu towaru czy zrealizowania usługi, zatem zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług nie nie może stanowić podłoża do odliczenia wykazanej w niej kwoty podatku VAT. Czy zatem faktura proforma jest zobowiązująca? Nie, dlatego że mówi o sprzedaży czy też usłudze, która jeszcze nie była sfinalizowana, toteż warunki transakcji w niej sformułowane mogą nadal być zmodyfikowane.

Co powinno znaleźć się na fakturze proforma?

Faktura proforma wygląda i zawiera analogiczne elementy co faktura VAT, m.in.:

  • dane stron (odbiorcy oraz wystawcy),
  • datę i miejsce jej wystawienia,
  • nazwę usług czy też towarów, stanowiących przedmiot transakcji (wraz z wskazaniem ich jednostek miary, ilości itd.),
  • wartość netto oraz brutto (zarówno poszczególnych produktów i usług, jak i wartość całości zamówienia) opisana także słownie,
  • stawka i naliczona z tego tytułu kwota podatku VAT,
  • informacja o kwocie ewentualnych rabatów,
  • określenie terminu doręczenia towaru lub realizacji usługi,
  • określenie terminu wniesienia opłaty.

Taką fakturę wystawca zobowiązany jest oznakować zauważalnie w tytule określeniem “PRO FORMA”, by nie było żadnych trudności z rozróżnieniem tego dokumentu od właściwej faktury VAT, wywołującej skutki podatkowe. Powinno się również pamiętać, że ten rodzaj faktury nie zwalnia z konieczności wydania klientowi wiążącej faktury VAT. Co kluczowe, faktury proforma nie przygotowuje się w przypadku, gdy kontrahent zapłaci w całości za przedmiot transakcji albo przeleje przedpłatę.