Rozliczenie podatku VAT a metoda kasowa

Zobacz więcej szczegółów o metodzie kasowej na https://flobo.io/rachunkowosc/co-to-jest-metoda-kasowa/.

Osoby z własną działalnością gospodarczą z reguły rozliczają się z urzędem skarbowym przy użyciu metody memoriałowej, zgodnie z którą obowiązek zapłaty podatku VAT pojawia się w chwili wystawienia faktury za wykonanie usług lub sprzedaż towaru. Niestety w takim wypadku fiskus nie docieka czy zapłata od kontrahenta pojawiła się na rachunku płatnika VAT. W przypadku metody kasowej rozliczenie podatku VAT wynika nie wcześniej niż po wpływie od kontrahenta płatności.

Kto może korzystać z metody kasowej?

Nieterminowość w opłatach to nie rzadkość. Osoby z własną działalnością gospodarczą często spotykają się z sytuacją, kiedy muszą wielokrotnie przypominać kontrahentowi o przelewie należności za sprzedane towary bądź wykonane usługi. Gdy to zdarza się cyklicznie, nawet bardzo dobrze radzące sobie przedsiębiorstwo może liczyć się z stratą płynności finansowej, nie opłacić należnych podatków w terminie i w konsekwencji narazić się na bardzo bolesne grzywny nałożone przez fiskusa. Na szczęście mali przedsiębiorcy, czyli firmy których przychód ze sprzedaży w poprzednim roku nie przekroczył razem z podatkiem 2 mln euro, są uprawnieni do korzystania z metody kasowej zawieszając tym samym termin rozliczenia się z podatku do czasu otrzymania zapłaty od kontrahenta. Mając na uwadze zdefiniowany przez przepisy limit z metody kasowej może skorzystać ewidentna większość rodzimych przedsiębiorców, niemniej jednak powinni oni pamiętać, że korzystanie z tej drogi rozliczenia działa też w odwrotnym kierunku. Gdy więc sami mają problemy z dotrzymaniem terminów opłat, nie mogą odliczyć podatku VAT z faktury zakupowej do czasu aż nie zapłacą danej należności. O chęci skorzystania z metody kasowej należy zawiadomić urząd skarbowy składając formularz VAT-R. Niezbędne jest też przejście na kwartalne rozliczenie podatku VAT i obowiązkowe umieszczenie na każdej wystawionej fakturze adnotacji “metoda kasowa”.

Rozliczenie metodą kasową zmusza do ciągłego monitorowania otrzymywanych należności

Biura rachunkowe nieraz odwodzą niewielkie firmy od rozliczania podatku od towarów i usług metodą kasową. Zwykle powodem tego jest po prostu problem z ciągłym pilnowaniem otrzymywanych płatności związanych z działalnością gospodarczą. Metoda kasowa wymaga przecież stałego ich śledzenia, aby nie przegapić terminu uiszczenia podatku VAT. W przypadku przedsiębiorstw wysyłających co miesiąc kilkanaście faktur nie jest to skomplikowane. Tymczasem już przy stu lub więcej dokumentach pilnowanie należności wpływających na konto firmowe może zajmować nawet parę godzin dziennie. Dla takich przedsiębiorstw zalecanym rozwiązaniem, które gwarantuje lepsze gospodarowanie czasem i likwidację prawdopodobieństwa błędów przy księgowaniu, jest zastosowanie oprogramowania służącego do automatycznego monitoringu należności, jakim jest Flobo.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]