Szukasz bezpłatnego generatora not księgowych? Przeczytaj ten artykuł!

Jeśli potrzebujesz generatora not księgowych 40 euro, koniecznie wejdź na https://tinyurl.com/y6u2eeb9.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności trafia na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za wystawione ich faktury w wyznaczonym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w przypadku wystąpienia zwłoki we wniesieniu opłaty polskie ustawodawstwo umożliwiło wystawianie opieszałym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro.

Nota księgowa na 40 euro – wykorzystać jako jeden z etapów procedury windykacyjnej, a może wystawiać natychmiast?

Przepisy ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel może domagać się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej rekompensaty zależna jest od wysokości zaległego świadczenia pieniężnego. W sytuacji, gdy należność nie jest wyższa niż 5 tys. zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy zadłużeniu wyższym niż ta kwota, jednakże nie przekraczającym 50 tys. zł, wierzyciel począwszy od 2020 r. ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, zaś gdy wartość świadczenia pieniężnego przewyższa 50 tys. zł – notę na 100 euro. Warto podkreślić, iż notę księgową można przesłać dłużnikowi natychmiast po wystąpieniu opóźnienia z płatnością, w dodatku bez obowiązku wcześniejszego upomnienia o upływie terminu. Warto jednak wziąć pod uwagę czy wysłanie kontrahentowi bez ostrzeżenia noty księgowej na 40 (czy też więcej) euro nie naruszy budowanych często przez długi okres czasu dobrych układów partnerskich. Wszak zwłoka w przelaniu należności może być kwestią chwilowych kłopotów z wypłacalnością bądź zwykłego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego intencjonalnym zabiegiem. Z tego właśnie powodu, nota księgowa winna być zaledwie jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Dowiedz się gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

Kiedy przedsiębiorca po raz pierwszy podejmuje decyzję o wystawieniu noty księgowej, zaczyna szukać informacji, jak przepisowo trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro regulacje mówią o nocie w euro. Wytyczne w tym zakresie zawarto we wspomnianym w poprzednim akapicie akcie prawnym – wysokość rekompensaty w polskim złotym ustala się na bazie uśrednionego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym upłynął termin płatności za świadczenie pieniężne.

Przedsiębiorców zachęcamy do wypróbowania generatora not księgowych, dostępnego darmowo na stronie Flobo – autorskiej aplikacji automatyzującej obsługę należności, która posiada także skuteczny moduł automatyzujący proces windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]