W czym może pomóc doradca restrukturyzacyjny?

Nie wszystkie spółki radzą sobie na rynku. Nierzadko z powodu niepomyślnych umów, błędnego zarządzania bądź po prostu nieprzewidzianych przeciwności losu, zadłużenie przedsiębiorstwa zaczyna zwiększać się tak raptownie, że pojawia się widmo niewypłacalności wobec kontrahentów czy nawet o bankructwo przedsiębiorstwa. W takich sytuacjach należy szukać porady u doradcy restrukturyzacyjnego.

Doradca restrukturyzacyjny – zawód podlegający regulacji

Najnowsza ustawa Prawo restrukturyzacyjne zaczęła obowiązywać w pierwszym miesiącu 2016 r. Zgodnie z przepisami tej ustawy nadawana wcześniej licencja syndyka zamieniła się w licencję doradcy restrukturyzacyjnego. Jest ona przyznawana przez Ministra Sprawiedliwości podmiotom fizycznym spełniającym wymogi wskazane w art. 3 znowelizowanej ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego. Są to przede wszystkim: nieskazitelna opinia, zarządzanie przez co najmniej 3 lata majątkiem upadłego, przedsiębiorstwem lub jego częścią, pełna zdolność do czynności prawnych, posiadanie tytułu magistra, obywatelstwo polskie oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Komisją Egzaminacyjną. Taki egzamin jest przeprowadzany nie rzadziej niż dwa razy w roku. Kandydaci na doradcę restrukturyzacyjnego wykonują zadanie problemowe, a także udzielają odpowiedzi na sto pytań testowych z zakresu zarządzania, ekonomii, prawa oraz finansów, ze szczególnym naciskiem na procedury postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

W czym wesprze firmę doradca restrukturyzacyjny?

Ustawa o Prawie restrukturyzacyjnym dała doradcom większe uprawnienia niż te, które mieli wcześniej syndycy. Syndyk podejmował działania wyłącznie na polecenie sądu. Aktualnie doradca restrukturyzacyjny może pomagać przedsiębiorcy na wiele tygodni przed rozpoczęciem postępowania restrukturyzacyjnego, między innymi poprzez wykonanie przeglądu sytuacji, w jakiej jest firma i określenie najkorzystniejszego dla danego podmiotu kierunku restrukturyzacji czy opracowanie właściwie sformułowanego wniosku do sądu o rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Doradca restrukturyzacyjny może również być przedstawicielem dłużnika w negocjacjach z wierzycielami w czasie postępowania o zatwierdzenie układu, ale również może wspierać swoją wiedzą wierzycieli, ochraniając ich interesy.

Restrukturyzacja często bywa trudnym i skomplikowanym procesem, w związku z tym istotne jest, aby doradca restrukturyzacyjny był w stanie w klarowny sposób wytłumaczyć dłużnikowi jego położenie. Preferowaną cechą doradcy jest też świetna orientacja w branży, w której funkcjonuje restrukturyzowana spółka, gdyż upraszcza to sformowanie planu restrukturyzacji czy odnalezienie i zaproponowanie dłużnikowi możliwych źródeł finansowania.