Badania psychologiczne kierowców, czyli psycholog w służbie kierowców

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale także określenia predyspozycji psychologicznych jednostki, które wymagane są do wykonywania określonych zawodów. Spośród tych badań osobną grupę stanowią badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy mają obowiązek poddać się badaniom psychotechnicznym, bardzo często mocno się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie należy się bać. Komplet badań składa się z wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych, testów inteligencji i testów aparaturowych, które pozwalają ocenić między innymi szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za zadanie ocenić zdolności intelektualne jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Uwzględniają między innymi intro- oraz ekstrawersję, psychotyzm i neurotyzm. W wypadku testów aparaturowych specjalista sięga po stereometr, aparat krzyżowy, miernik czasu reakcji, wirometr i ciemnię. Testy nie wymagają żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy muszą nosić okulary, powinni jedynie pamiętać, aby zabrać je ze sobą na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek je wykonać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1+E, C1, C+E, C, D1, D1+E, D+E oraz D. Przechodzić muszą je także osoby, które chcą wykonywać zawód instruktora bądź egzaminatora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów kierowców taksówek i na operatorów wózków widłowych. Trzeba dodać, że poddać muszą się im także ci kierowcy, którzy utracili prawo jazdy jako konsekwencję prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna w zależności od kategorii osób, które je przechodzą. I tak chociażby w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po utracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu alkoholu badania te są bezterminowe. Trzeba poddać się im jedynie raz.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]