Badania wysokościowe – poradnik dla poszukujących pracy

Na http://www.bielskobadania.pl/zakres-uslug/ zlecisz badania wysokościowe Kęty.

Praca na wysokościach uważana jest za zajęcie wiążące się z podwyższonym ryzykiem. Żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia niebezpiecznych wypadków, polskie ustawodawstwo wprowadziło konieczność poddawania się specjalistycznym testom sprawdzającym czy kandydat nie cierpi na choroby stanowiące przeciwwskazanie do pracy na wysokościach. Jak wyglądają tego typu badania? Co ile lat trzeba je powtarzać?

Badania wysokościowe – wykluczenie padaczki, wad wzroku lub problemów z błędnikiem

O pracy na wysokości mówi Rozporządzenie z dnia 26 września 1997 r. Według przepisów uważa się za nią prace przeprowadzane na powierzchni znajdującej się minimum 1 metr nad ziemią. Do pracowników wysokościowych możemy zaliczyć osoby wykonujące prace między innymi na drabinach, masztach, podestach itd. Specjalistyczne testy sprawdzają czy kandydat nie ma problemów ze wzrokiem bądź innych przeciwwskazań mogących niekorzystnie oddziaływać na bezpieczeństwo pracy. Jak wyglądają badania wysokościowe? Składają się one z trzech etapów – badania układu nerwowego, wzroku oraz otolaryngologicznego. Specjalista bada pacjenta w kierunku wad wzroku, problemów z błędnikiem lub padaczki. Uzupełnieniem jest badanie ogólne u lekarza medycyny pracy.

Badania wysokościowe – jakie przeciwwskazania dyskwalifikują kandydatów?

Badania wysokościowe należy przeprowadzać co 2-3 lata. Pracownicy, którzy przekroczyli 50 lat muszą przechodzić je częściej – co roku. Najczęstszym przeciwwskazaniem do pracy na wysokościach jest zez, wada wzroku, jak również choroby narządów ruchu i schorzenia neurologiczne. Co ciekawe przeciwwskazaniem nie jest noszenie soczewek kontaktowych, chyba że czynności wykonywane będą w warunkach zapylenia. To jednak nie wszystko – przedstawiciele niektórych profesji, oprócz wspomnianych wyżej badań, muszą przejść także dodatkowe testy psychologiczne. Poddawani są im przede wszystkim operatorzy ciężkich maszyn budowlanych, żurawi samojezdnych czy pracownicy obsługujący pulpity sterownicze.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: 608 315 680
E-mail: [email protected]