Charakterystyka psychologicznych badań wysokościowych

Na www.testybielsko.pl zlecisz badania wysokościowe Bielsko Biała

Psycholog to osoba, o której bardzo dużo osób nie ma za dobrego zdania. Mnóstwo z nas sądzi, że zajmuje się jedynie zgłębianiem relacji prowadzonych pacjentów z innymi ludźmi. Tymczasem okazuje się, że wiedza psychologa stanowi wielką pomoc przy określaniu predyspozycji do wykonywania określonych prac. I tak, badania psychologiczne przeprowadzane są m.in w stosunku do osób mających pracować na wysokościach.

Badania wysokościowe: jak wyglądają?

Badania wysokościowe tak naprawdę w niczym nie różnią się od tych, jakie przechodzą kandydaci na kierowców zawodowych. Podstawę stanowią testy inteligencji, temperamentalne, osobowościowe. Ich ważnym rozszerzeniem są testy aparaturowe, które pozwalają ocenić na przykład zdolność do koncentracji uwagi i szybkość reakcji. Stawiając na testy aparaturowe jesteśmy w stanie ocenić czy badana osoba w dość szybki sposób zareaguje na to, co wydarzy się w czasie pracy. Do wykonywania tych testów psycholog stosuje takie urządzenia, jak wirometr, stereometr i aparat krzyżowy. To proste urządzenia, które dostarczają wielu informacji na temat osoby poddawanej badaniu. Badania wysokościowe psychologiczne zawsze obejmują też wywiad psychologiczny. W jego trakcie osoba badana musi być z psychologiem naprawdę szczera. Zatajanie informacji mija się z celem.

Badania wysokościowe – kto je wykonuje?

Nie każdy psycholog może podjąć się wykonania badań wysokościowych. Uprawnionymi do ich przeprowadzania są ci specjaliści, którzy ukończyli studia podyplomowe z psychologii transportu. Posiadają oni zarówno wiedzę, jak i umiejętności do wykonywania tego rodzaju badań. Badania wysokościowe wykonywane przez psychologa nie nakładają konieczności żadnego specjalnego przygotowania. Trzeba jedynie pamiętać o zabraniu ze sobą okularów, jeżeli o obowiązku ich używania zadecydował okulista.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]