Doradztwo personalne – czy firmy go potrzebują?

Niektóre działania zaplanowane przez dział HR mogą wyjść poza możliwości danego przedsiębiorstwa. Problem staje się niezwykle poważny, gdy konkretny projekt zakłada dużo zmiennych, a przy tym dotyczy problematyki dotychczas obcej zespołowi. Kluczowy dla skuteczności poprowadzenia danego procesu jest stopień zaawansowania zamierzenia i, rzecz jasna, wiedza niezbędna do jego ukończenia. W związku z tym w szeregu przypadków niezastąpiona staje się pomoc zewnętrznych ekspertów, którzy, zależnie od zapotrzebowania, mogą zapewnić doradztwo w pojedynczych fazach projektu albo wziąć na siebie kierowanie całością. W jakich przypadkach firmy powinny skorzystać z usług doradztwa HR?

Doradztwo personalne – zarządzanie pojedynczymi fazami bądź całym projektem

Po wsparcie oferowane w ramach doradztwa HR, podmioty sięgają w przeróżnych sytuacjach. Jednym z najistotniejszych aspektów tego rodzaju współpracy jest sprawdzenie poziomu satysfakcji pracowników. Żeby jego wyniki były wiarygodneoraz pomocne przy tworzeniu strategii, konieczne jest użycie odpowiednich procedur zbierania informacji i ich poprawna analiza. Oprócz tego podmioty częstokroć zwracają się do konsultanta HR w celu przeprowadzenia wszelkiego typu audytów – głównie dotyczących komunikacji wewnętrznej. Jak wcześniej wspomnieliśmy, funkcja konsultanta HR bywa różnorodna. Niekiedy ma on rolę project managera, nadzorującego cały proces od podstaw, innym razem natomiast jest wyłącznie konsultantem merytorycznym, gwarantującym wszechstronne wsparcie w razie ewentualnych problemów.

Doradztwo HR – skuteczność działań zależy od umiejętności konsultanta

Powodzenie działań podejmowanych we współpracy z doradcą HR jest zależne głównie od tego, jakimi kompetencjami wykazuje się dany specjalista. Podczas poszukiwania konsultanta HR należy zwrócić wyjątkową uwagę na jego doświadczenie. Warto sprawdzić to, dla jakich podmiotów dotychczas pracował i, co najistotniejsze, jakie projekty dla nich realizował.

Jan Kłusak - doradca HR, coach biznesu, psycholog

Mob.: +48 500 456 374
E-mail: [email protected]