Kierunek przekładu, trudność tekstu – co wpływa na cenę przekładu?

Zajrzyj na tlumaczalnia.pl, aby znaleźć informacje o cenniku tłumaczeń z języka rosyjskiego.

Na skuter otwarcia się Polski na rynki z większości krajów świata wzrosło zapotrzebowanie na usługi translatorskie. Dzień w dzień biura tłumaczeń sporządzają tysiące specjalistycznych i zwykłych tłumaczeń na bardziej bądź mniej popularne języki, zarówno na zlecenie firm, jak i osób prywatnych.

Mimo, że w internecie bez problemu można wyszperać bezpłatne narzędzia do translacji, jeszcze przez lata nie wyprą one z rynku wykwalifikowanych tłumaczy, gdyż skorzystanie z ich oferty jest nierzadko obligatoryjne, przykładowo jeśli potrzebujemy uwierzytelnionego tłumaczenia dokumentu do sądu. W takich sytuacjach głowimy się, jak orientacyjnie oszacować koszt przekładu. Od czego zatem zależna jest cena tłumaczeń?

Termin realizacji, język, rodzaj przekładu – to wpływa na końcową cenę usługi

Na to ile ostatecznie zapłacimy za tłumaczenie dokumentu wpływ mają następujące elementy:
1. Język, na który lub z którego planujemy przetłumaczyć dokument. Przekład z modnych języków germańskich (angielski, niderlandzki) albo romańskich (włoski, portugalski) będzie z pewnością tańszy aniżeli tłumaczenie z rzadziej spotykanych pośród tłumaczy języków wschodnioazjatyckich (chińskiego, japońskiego) lub słowiańskich (m.in. rosyjskiego, ukraińskiego, bułgarskiego).
2. Kierunek translacji. Przekład na język polski jest de facto o wiele tańszy niż translacja w kierunku odwrotnym.
3. Stopień skomplikowania tłumaczenia albo tematyka dokumentu. Translacja opracowań medycznych, kontraktów handlowych albo prac naukowych kosztuje więcej, gdyż tłumacz musi posiadać nie tylko znajomość leksyki specyficznej dla danej specjalizacji, ale też stosowną wiedzę, by właściwie rozumieć tłumaczony tekst i nie dopuścić do popełnienia podczas przekładu niedopuszczalnych błędów.
4. Czas wykonania przekładu. Jak przy każdej usłudze, jeżeli zamawiamy coś “ekspresowo” musimy szykować się na większy wydatek.

Dlaczego tłumaczenie uwierzytelnione to większy koszt?

Wypada zaakcentować, iż przekład różnego rodzaju dokumentów jak przykładowo paszport bądź świadectwa szkolne (zaświadczenie ukończenia szkolenia, dyplom licencjata), musi dokonywać tłumacz przysięgły. Takie tłumaczenie nazywa się przysięgłym, gdyż tłumacz obligatoryjnie potwierdza go pieczątką z numerem licencji tłumacza przysięgłego i swoim nazwiskiem, a informację o tym tłumaczeniu zapisuje w rejestrze, gdzie oznacza czy tłumaczenie wykonano z oryginału, odpisu bądź kopii oraz nadaje mu indywidualny numer. Tłumacze przysięgli z reguły posiadają sztywny cennik za przekład popularnych świadectw i dokumentów, z kolei w razie nieodzowności realizacji tłumaczenia poświadczonego innych dokumentów, koszt usługi oblicza się zawsze od długości tekstu finalnego (nie tego, z którego tłumaczymy). W tłumaczeniu zwykłym jednostką rozliczeniową jest 1800 znaków ze spacjami, tymczasem w przekładzie uwierzytelnionym – 1125 znaków.

Adres:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]