Ochrona osób i mienia

Na sed-hut.pl/ochrona-osob-i-mienia/ zlecisz ochronę osób i mienia

Form zabezpieczania mienia i osób jest mnóstwo. Jedną z nich jest postawienie na usługi agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji w większości przypadków decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw i urzędy. Coraz więcej jest również osób prywatnych, które w ten sposób zamierzają chronić swój dobytek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto postawić na wsparcie agencji?

Do występujących najczęściej zdarzeń losowych, które mogą się przydarzyć właścicielowi firmy podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do włamania może dojść nie tylko w firmie, ale także w urzędzie. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można znacznie utrudnić, montując antywłamaniowe drzwi i okna. Można też zamontować instalację alarmową. Wszystkie wymienione zabezpieczenia z pewnością utrudnią włamywaczom wejście do budynku. Bezpieczeństwo urzędów i firm, ale również klientom oraz pracującym w nich pracownikom, można zapewnić, decydując się na skorzystanie z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji można powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć ochraniany obiekt dwudziestoczterogodzinnym monitoringiem, mogą też patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zauważono w budynku.

Ochrona osób i mienia – korzyści dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników musi każdego miesiąca odprowadzać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Firmy, które postawią na ochronę swoich obiektów przez taką właśnie agencję, mają prawo do skorzystania z ulg na składki na PFRON. Zniżka ta może wynieść nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na obniżeniu składek wpłacanych na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Adres:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]