Prywatny detektyw – w jakich sprawach może pomóc?

Usługi detektywów cieszą się rosnącą popularnością. Decydujemy się na na skorzystanie z ich oferty nie tylko w przypadku problemów rodzinnych. Ich usługi okazują się bardzo pomocne także dla przedsiębiorców – umożliwiają np. sprawdzenie czy zatrudniony korzystający ze zwolnienia lekarskiego faktycznie jest niezdolny do pracy albo czy informacje zawarte przez niego w zgłoszeniu o pracę są zgodne z prawdą. Warto więc powiedzieć kilka słów na temat tego, jakie umiejętności winien mieć detektyw i w rozwiązaniu jakich problemów może nam pomóc.

Prywatny detektyw – wymagania

Nie wszyscy mogą wykonywać pracę detektywa. Aby legalnie działać w tym zawodzie, należy posiadać stosowną licencję, którą otrzymuje się po zaliczeniu państwowego egzaminu. Pamiętajmy jednak, że osoby podchodzące do testu muszą też spełnić wcześniej określone wymagania. Najważniejsze z nich to posiadanie obywatelstwa jednego z krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej, minimum średniego wykształcenia i świadectwa o nieposzlakowanej opinii wydanego przez komendanta powiatowego lub miejskiego Policji. Warunkiem jest również bycie osobą niekaraną, a w przypadku byłych funkcjonariuszy Policji – brak zwolnienia dyscyplinarnego. Co istotne, kandydaci na detektywów muszą ukończyć 21 lat.

W jakich przypadkach poprosić o pomoc detektywów?

Gros zleceń, które realizują detektywi dotyczy wszelkiego typu spraw rodzinnych. Do biura detektywistycznego możemy zgłosić się między innymi gdy podejrzewamy, że nasz partner jest niewierny lub nie mamy pewności, czy drugi rodzic dziecka odpowiednio sprawuje nad nim opiekę. Detektyw pomoże nam też ustalić faktyczną wysokość zarobków byłego małżonka, co okaże się bardzo przydatne podczas spraw mających wyznaczyć wysokość zasądzonych alimentów.