Skuteczne osuszanie fundamentów jest możliwe

Nawet gdy budynek stoi jest na terenie, gdzie wody gruntowe występują dość nisko, istnieje zagrożenie, iż z biegiem czasu mury będzie penetrować woda. Może się to przydarzyć także bez ostrzeżenia w wyniku zalania przez uszkodzoną instalację hydrauliczną lub z powodu podtopienia, a nieraz pojawienie się wilgoci następuje stopniowo w efekcie osłabionej lub nieprawidłowo wykonanej hydroizolacji murów.

Osuszanie ścian – najpierw identyfikacja przyczyn

Zawilgocenie murów nie oznacza od razu, iż dom nie nadaje się do zamieszkania. W pierwszej kolejności powinno się rozpocząć od wykrycia przyczyn tworzenia się wilgotnych plam. W pomieszczeniach takich jak niewietrzone piwnice, łazienki czy kuchnie wykwitająca na murach pleśń jest częściej wynikiem skraplania się pary wodnej lub przecieków z uszkodzonego tarasu bądź dachu. Takie przypadki wymagają zastosowania jednego lub kilku rozwiązań: przywrócenia właściwej cyrkulacji powietrza w pomieszczeniach, ogrzania murów, ocieplenia ścian, osuszania kondensacyjnego, użycia poziomych blokad przeciwwilgociowych bądź powłok paroszczelnych. Niestety na obszarach, na których wody gruntowe sięgają wysoko i przenikają fundamenty i ściany budowli lub gdy doszło do podtopienia w następstwie powodzi (ewentualnie silnych opadów atmosferycznych), osuszenie ścian stanowi już zadanie dla ekspertów z obszaru hydroizolacji.

Różne sposoby osuszania ścian

Zawodowcy, którzy mają szerokie kwalifikacje w osuszaniu murów zarówno budynków mieszkalnych, jak i użytkowych, zaczynają swoją pracę od oceny źródła zawilgocenia i kondycji podmokłych murów. Stanowi to podstawę do wyselekcjonowania adekwatnych metod i produktów służących do osuszenia. Zawilgocenie obiektu ceglanego, którego tynki pęcznieją i odpadają, a na ścianach wykwitają plamy, prawdopodobnie spowodowane jest kapilarnym przenikaniem wilgoci przez mury. Po niezabezpieczonych ścianach z cegły woda pnie się wysoko – czasami nawet na kilka metrów. Zdarza się to nierzadko, szczególnie w starych budynkach, jednak można na to zaradzić odtwarzając izolację poziomą murów, która powstrzyma unoszenie się wody ku górze. Kolejnym krokiem, rzecz jasna po należytym przygotowaniu murów, jest pozbycie się grzybów i pleśni oraz nałożenie izolacji pionowej.

Efektywne osuszenie murów wymaga nieraz przywróceniu hydroizolacji zewnętrznej. Zadaniem wykwalifikowanej ekipy jest wówczas odsłonięcie zewnętrznej powierzchni ścian fundamentowych, pozbycie się zniszczonej papy termozgrzewalnej, mat bentonitowych bądź izolacji bitumicznej, a następnie nałożenie izolacji pionowej elastycznej albo mineralnej. W wielu przypadkach niezbędne będzie również odnowienie łączenia izolacji murów z izolacją pozostałych modułów budynków, jak dylatacje, ściany żelbetowe i stropy żelbetowe.