Ekogroszek workowany

Właściwości ekogroszku Ekogroszek to paliwo produkowane z węgla kamiennego, a także z węgla brunatnego. Ekogroszek, jak i sam węgiel jest postaci stałej. Węgiel użyty do wprodukowania ekogroszku musi mieć takie parametry fizykochemiczne, jak: zawartość siarki mniejsza niż 1%, a jednocześnie być wysokokalorycznym, tj. musi być spełniony wymóg 24MJ/kg substancji. Oprócz tego, ważnym jest, aby węgiel …