Ekogroszek workowany

Właściwości ekogroszku

Ekogroszek to paliwo produkowane z węgla kamiennego, a także z węgla brunatnego. Ekogroszek, jak i sam węgiel jest postaci stałej. Węgiel użyty do wprodukowania ekogroszku musi mieć takie parametry fizykochemiczne, jak: zawartość siarki mniejsza niż 1%, a jednocześnie być wysokokalorycznym, tj. musi być spełniony wymóg 24MJ/kg substancji. Oprócz tego, ważnym jest, aby węgiel ten nie zawierał wody oraz innych substancji niepalnych.

Ekogroszek w naszych domach

Małe rozmiary ekogroszku (kawałki mają rozmiar nie większy niż 25 mm) pozwalają na zautomatyzowanie procesu spalania dzięki zastosowaniu automatycznych dozowników węgla. Są one elementem nowoczensych kotłów retortowych. Wykorzystuje się wówczas ekogroszek workowany, który jest odmierzony i przygotowany do użycia.

Zalety ekogroszku

  • Wybór ekogroszku jako substancji do ogrzewania gospodarstw domowych wiąże się z dużo mniejszą emisję tlenków siarki, niż w przypadku spalania innych paliw. Ekogroszek jest przez to klasyfikowany do grupy paliw ekologicznych.
  • Dzięki zastosowaniu kotłów retortowych obniżona jest również zawartość tlenku węgla, dioksyn, furanów i pyłów w spalinach oraz węglowodorów aromatycznych.
  • Po spaleniu ekogroszku pozostaje również dużo mniej popiołu.