Stalowe kontenery na odpady dla różnych gałęzi przemysłu

Część śmieci nie powinno być wyrzucanych do pojemników na surowce zmieszane albo wtórne. Dotyczy to w szczególności tych, które powstają w czasie różnych prac budowlanych i renowacji, a także odpadów industrialnych. Należy je transportować do wyznaczonego punktu zbiórki selektywnej, gdzie zostaną poddane recyklingowi zgodnie z ustawą o odpadach. W wielu przypadkach mogą jednak wyniknąć trudności powiązane z składowaniem i transportem odpadów. By się przed nimi ustrzec, trzeba wyposażyć się w kontenery na odpady dostosowane do ich specyfiki.

Kontenery na odpady – rodzaje

Najpopularniejsze kontenery otwarte są przystosowane do magazynowania oraz transportu opakowań, gruzu, starych mebli i podobnych odpadów. Dodatkowo dostępne są też kontenery uszczelniane, które bardzo dobrze sprawdzają się przy wywozie nieczystości płynnych i półpłynnych (m.in. tych pochodzących z oczyszczalni ścieków). Uszczelniane łączenia są też wymagane w przypadku kontenerów na śmieci drobne, takie jak wióry metalowe, granulaty bądź trociny. Ich załadunek usprawnia zainstalowana fabrycznie podawarka ślimakowa. Najłatwiejsze w transporcie są rzecz jasna kontenery rolkowe, wyposażone w system usprawniający ich przemieszczanie.

Kontenery stalowe – dla jakich firm?

Odbiorcami usług producentów kontenerów na odpady są najróżniejsze podmioty. Pośród nich można znaleźć m.in. firmy sprzątające i parające się opróżnianiem mieszkań, przedsiębiorstwa budowlane, a także wszelkiego typu zakłady produkcyjne. Na kupno kontenerów na odpady decydują się podmioty świadczące usługi wywozu gruzu i odpadów wielkogabarytowych. Udostępniają je one swoim klientom, a po napełnieniu odwożą do miejsca legalnego ich składowania lub utylizacji.

Adres:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]