Badania wysokościowe – bądź bezpieczny podczas pracy na wysokości

Pracą na wysokościach nazywamy wykonywanie czynności na wysokości przekraczającej 3 metry nad podłogą czy gruntem. Dotyczy to zatem robót głównie budowlanych, ale też pracowników prac remontowo–budowlanych, elektryków oraz osoby reprezentujące wiele innych dziedzin działalności. Jak przebiegają takie badania?

Charakter badań wysokościowych

Praca na wysokości, mimo że zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy musi odbywać się z wykorzystaniem właściwych akcesoriów, jest szczególnie niebezpieczna, dlatego badania wysokościowe mają na celu niedopuszczenie do jej wykonywania osób, dla których może wiązać się z zagrożeniem. Pracy takiej nie powinny wykonywać osoby mające zawroty głowy, cierpiące na kłopoty z równowagą czy mające kłopoty ze wzrokiem. W obręb badań wysokościowych wchodzi zatem kompleksowa diagnostyka z zakresu okulistyki, neurologii i laryngologii (co ma związek z równowagą i błędnikiem). Badania wykonuje się poddając osobę badaną nieskomplikowanym testom przy wykorzystaniu odpowiednich urządzeń. W czasie badań można również zdiagnozować problemy do tej pory niezdiagnozowane, będące zaś poważnym przeciwwskazaniem do robót na wysokości, ich wykonanie jest więc szczególnie istotne. Nie należy martwić się, że konieczne będzie przeznaczenie na te badania dużo czasu, bo jest możliwość wykonania pełnej diagnostyki nawet podczas jednego dnia.

Badania wysokościowe – jak długo są ważne?

Badania wysokościowe trzeba wykonać przed rozpoczęciem wykonywania pracy na wysokości, ale nie oznacza to, że wystarczy wykonać je tylko raz. Pamiętając, że w toku wykonywania pracy stan zdrowia może się pogorszyć, a także, że tak nakazuje prawo, badaniom wysokościowym trzeba poddawać się co 2-3 lata. Pracownicy, którzy mają więcej niż 50 lat, muszą natomiast poddawać się im każdego roku.

Adres:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-300 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]