Kursy – pierwsza pomoc

W Polsce każdego roku umiera kilka tysięcy ludzi wyłącznie z tego powodu, że świadkowie zdarzenia nie potrafią udzielić pierwszej pomocy przed przybyciem karetki pogotowia . Odpowiedzią na takie niechlubne statystyki jest rosnąca liczba ofert dotyczących szkoleń z pierwszej pomocy, dzięki którym zdobędziemy wiedzę i umiejętności potrzebne do prawidłowego reagowania w momencie zagrożenia zdrowia.

Kursy pierwszej pomocy – formy i metody

Część kursów pierwszej pomocy odbywa się z wykorzystaniem e-learningu. Zajęcia przez Internet pozwolą oszczędzić czas i pieniądze, jednakże nauka jest bardziej teoretyczna. Szkolenia bezpośrednie wykorzystują specjalne fantomy do prowadzenia treningów z pierwszej pomocy – mają wymiar praktyczny.

Kursy pierwszej pomocy – części szkolenia

Tematy poruszane w czasie szkolenia, są zależne od ustaleń organizatora z uczestnikami szkoleń. Na pewno, muszą się w nim pojawić takie elementy, jak zabezpieczenie miejsca wypadku, a także ewakuacja z zagrożonego miejsca. W części praktycznej powinniśmy dowiedzieć się, jak usunąć ciało obce z dróg oddechowych, opatrywać rany oraz co zrobić, w przypadku omdleń czy zawału mięśnia sercowego.